Výstava Agrokomplex Nitra 2017

Účast na výstavě Agrokomplex Nitra 8/2017.  V rámci účasti a expozice společnost AFEED sponzorovala dodávku krmiv pro vystavená zvířata.