Odborný seminář AFEED MIX – krmiva na Váš dvůr

Ve společnosti AFEED a.s. si uvědomujeme důležitost budování odborné a zákaznicky orientované sítě prodejních míst. Proto jsme 19. června 2018 uspořádali odborný seminář na téma zdravého a efektivního krmení hospodářských zvířat. Seminář byl určen pro profesionální prodejce krmných směsí. Celodenní odborný program začal exkurzí ve výrobních prostorách v sídle společnosti v Hustopečích. Účastníci se dozvěděli mnoho informací o výrobně krmných směsí, o bezpečnostních a hygienických standardech,  o vývoji receptur, distribuci a skladování krmných směsí. Prohlédli si naši nejnovější balící linku na pytlované krmné směsi, které jsou určené do prodejní sítě. Byli proškoleni v oblasti správného výběru a spotřebě krmných směsí podle druhu zvířat a jejich věku. Každý účastník dostal nové propagační materiály, manuál prodeje a získal certifikát o úspěšném absolvování semináře.